Tradičné odvetvia ako financie, technológie a IT či rôzne konzultácie, prípadne poradenstvo, sú dnes stále najatraktívnejšie a podľa rebríčkov aj najlepšie platené. Takéto pracovné miesta totiž poskytujú určitú istotu udržania aj do budúcna, nakoľko finančníkov či IT expertov budeme potrebovať bez ohľadu na to, ako ostatné technológie pokročia dopredu. Preto je o tieto miesta medzi záujemcami o prácu veľký záujem a často ich obsadzujú tí naozaj najlepší. A medzi najlepších patria aj tí, ktorí úspešne absolvovali MBA štúdium.

111

Inštitúcie, ktoré sa venujú MBA, sa často chvália svojimi úspešnými absolventmi, čo štatistiky aj potvrdzujú. Momentálne viac než 60% absolventov MBA pracuje v spomínaných tradičných sektoroch, kde sa zároveň točia aj najväčšie peniaze. Novým trendom je aj to, že inštitúcie poskytujúce MBA spolupracujú so spoločnosťami, ktoré sa zase venujú najímaniu tých najlepších. Takto si prácu našlo viacero šikovných absolventov. Trendom je aj zakladanie vlastných spoločností. Toto číslo bolo na úrovni 7%, v súčasnosti však počet nových činorodých podnikateľov s MBA titulom rastie a to samozrejme len podporuje rast zdravého podnikateľského prostredia a súťaživosti.  Táto skupina absolventov má jednoducho svoje vlastné konkurenčné výhody – vyznajú  sa v oblasti podnikania, manažmentu zásob, manažmentu ľudí, financovania a podobne. Uvidíme, ako sa v najbližších rokoch ešte prejaví táto generácia pracovníkov ovplyvnených práve MBA vzdelávaním.