Radi využívate internet a chcete objaviť jednu z jeho najnovších funkcií? V tom prípade sa s nami ponorte do oblasti poistenia a uzatvárania povinného zmluvného poistenia. To na prvý pohľad motoristov nepríliš zaujme, veď i o štátom vynucované a zákonom podložené poistenie, pri hlbšom pohľade ale zistíme, že aj v tejto oblasti toho nájdeme mnoho zaujímavého. Dnes už totiž pre jeho uzatvorenie nemusíme behať na pobočku poisťovne, stačí si sadnúť k počítaču a uzavrieť poistenie auta, poistenie majetku či aj cestovné poistenie cez internet. Všetko je to veľmi jednoduché, treba len vedieť, ako na to.

o_zlodejpozicka-na-auto

Uzatvorenie PZP on-line predstavuje jeden z najvýznamnejších trendov dneška. Elektronizácia totiž postupne zasiahla aj odvetvie poisťovníctva a to sa začína naozaj významne prejavovať v bežnom živote. Kedysi sme museli ísť na pobočky osobne, dnes sa všetko dá riešiť na internete. Postup je naozaj jednoduchý a vôbec nie je komplikovaný. Stačí totiž zadať do systému informácie o vozidle, jeho veku, doteraz najazdených kilometroch, o skúsenostiach vodiča a podobne. Potom už chvíľku systému trvá, kým údaje vyhodnotí a podľa nich aj následne určí výšku poistného. Tieto služby poskytujú jednak poisťovne na svojich webových stránkach, ale aj rôzne iné spoločnosti, majúce výpočet poistného ako svoj predmet podnikania. Každopádne, kolobeh poistenia automobilov (najmä PZP) cez internet je roztočený. Uvidíme, či a ako sa ešte budú ponúkané poistné služby rozvíjať a čoho všetkého sa ešte v najbližšej dobe dočkáme.