Mladých ľudí vždy sprevádzala túžba po cestovaní, poznávaní iných krajín či kultúr a hlavne po celkovej mobilite ako takej. Aj dnes vídame mnoho mladých ľudí, ktorí veľmi radi navštevujú z pracovných, študijných, či iných dôvodov iné krajiny a trávia tam tak čas. Veľmi častým dôvodom cesty do zahraničia je aj túžba po oddychu, ktorý je symbolom dovoleniek strávených v prímorských destináciách. Pokiaľ chcete ako študenti vycestovať do zahraničia, tak sa aj vám určite zíde uzavreté cestovní pojištění. Máme však pre vás výbornú správu! Ako študenti vysokých škôl totiž môžete toto poistenie získať lacnejšie a to po predložení platnej študentskej karty. V tomto prípade sa poisťovňa Union poskytujúca takúto možnosť snaží pozitívne motivovať mladých ľudí k tomu, aby necestovali do zahraničia bez potrebného poistného krytia a aby si zabezpečili ochranu v prípade neočakávaných a neželaných udalostí. Vďaka týmto študentským zľavám stúpol počet mladých ľudí, uzatvárajúcich cestovné poistenie.

 

nove1