Premýšľali ste niekedy o tom, že pri vycestovaní do zahraničnej destinácie využijete cestovné poistenie, avšak ešte sa na niečo také neodhodlali? V tom prípade podľa nášho skromného názoru robíte chybu, nakoľko sami seba zbytočne vystavujete zbytočnému riziku. Cestovné poistenie totiž slúži práve pre účely cestovania, keď pokrýva prípadné spôsobené škody nielen pri cestovaní na tuzemský či zahraničný pobyt, ale kryje aj škody spôsobené priamo v miesto daného pobytu. Okrem toho však ponúka ďalšie zaujímavé výhody – možnosť telefonickej asistenčnej služby, zoznam odporúčaných lekárov v zahraničí či informácie o tom, či je práve vaša cestovná kancelária poistená voči úpadku. Ako môžete sami vidieť, tak pri uzavretí cestovného poistenia nezískate len poistnú ochranu, ale aj viacero cenných doplnkových služieb. Práve vďaka tomu v poslednej dobe výrazne vzrástla popularita cestovného poistenia medzi mnohými ľuďmi, ktorí cestujú na služobné či dovolenkové pobyty.