Slovenské vysoké školy každoročne vyprodukujú v rámci svojho vzdelávacieho systému tisícky vysokoškolákov, majúcich podobný osobnostný profil, pričom je jasné, že trh nedokáže splniť všetky ich túžby a požiadavky. Ako sa teda títo ľudia môžu efektívne zaradiť do spoločnosti a získať si požadovanú prácu? Možno to znie na prvý pohľad zvláštne, ale je to možné jedine cez ďalšie vzdelanie. Nie však samozrejme prostredníctvom ďalšej vysokej  školy, ale netradičnou a praktickou formou. Presne takýmto typom vzdelávanie je MBA štúdium, ponúkané viacerými slovenskými súkromnými inštitúciami. Toto štúdium je vhodné pre ľudí, ktorí už ukončili vysokoškolské štúdium a chceli by sa ešte ďalej vzdelávať, pričom práve praktické semináre MBA štúdia sú zamerané na situácie z praxe sú v tomto prípade ideálnym spôsobom. Následne uchádzač samozrejme získa MBA titul, ktorý ma taktiež svoju nespornú váhu a hodnotu na trhu práce a okamžite získa v očiach zamestnávateľov iné postavenie.

nove2