Študentský účet

O bankových účtoch pre študentov

 

Radi využívate internet a chcete objaviť jednu z jeho najnovších funkcií? V tom prípade sa s nami ponorte do oblasti poistenia a uzatvárania povinného zmluvného poistenia. To na prvý pohľad motoristov nepríliš zaujme, veď i o štátom vynucované a zákonom podložené poistenie, pri hlbšom pohľade ale zistíme, že aj v tejto oblasti toho nájdeme mnoho zaujímavého. Dnes už totiž pre jeho uzatvorenie nemusíme behať na pobočku poisťovne, stačí si sadnúť k počítaču a uzavrieť poistenie auta, poistenie majetku či aj cestovné poistenie cez internet. Všetko je to veľmi jednoduché, treba len vedieť, ako na to.

o_zlodejpozicka-na-auto

Uzatvorenie PZP on-line predstavuje jeden z najvýznamnejších trendov dneška. Elektronizácia totiž postupne zasiahla aj odvetvie poisťovníctva a to sa začína naozaj významne prejavovať v bežnom živote. Kedysi sme museli ísť na pobočky osobne, dnes sa všetko dá riešiť na internete. Postup je naozaj jednoduchý a vôbec nie je komplikovaný. Stačí totiž zadať do systému informácie o vozidle, jeho veku, doteraz najazdených kilometroch, o skúsenostiach vodiča a podobne. Potom už chvíľku systému trvá, kým údaje vyhodnotí a podľa nich aj následne určí výšku poistného. Tieto služby poskytujú jednak poisťovne na svojich webových stránkach, ale aj rôzne iné spoločnosti, majúce výpočet poistného ako svoj predmet podnikania. Každopádne, kolobeh poistenia automobilov (najmä PZP) cez internet je roztočený. Uvidíme, či a ako sa ešte budú ponúkané poistné služby rozvíjať a čoho všetkého sa ešte v najbližšej dobe dočkáme.

 

Tradičné odvetvia ako financie, technológie a IT či rôzne konzultácie, prípadne poradenstvo, sú dnes stále najatraktívnejšie a podľa rebríčkov aj najlepšie platené. Takéto pracovné miesta totiž poskytujú určitú istotu udržania aj do budúcna, nakoľko finančníkov či IT expertov budeme potrebovať bez ohľadu na to, ako ostatné technológie pokročia dopredu. Preto je o tieto miesta medzi záujemcami o prácu veľký záujem a často ich obsadzujú tí naozaj najlepší. A medzi najlepších patria aj tí, ktorí úspešne absolvovali MBA štúdium.

111

Inštitúcie, ktoré sa venujú MBA, sa často chvália svojimi úspešnými absolventmi, čo štatistiky aj potvrdzujú. Momentálne viac než 60% absolventov MBA pracuje v spomínaných tradičných sektoroch, kde sa zároveň točia aj najväčšie peniaze. Novým trendom je aj to, že inštitúcie poskytujúce MBA spolupracujú so spoločnosťami, ktoré sa zase venujú najímaniu tých najlepších. Takto si prácu našlo viacero šikovných absolventov. Trendom je aj zakladanie vlastných spoločností. Toto číslo bolo na úrovni 7%, v súčasnosti však počet nových činorodých podnikateľov s MBA titulom rastie a to samozrejme len podporuje rast zdravého podnikateľského prostredia a súťaživosti.  Táto skupina absolventov má jednoducho svoje vlastné konkurenčné výhody – vyznajú  sa v oblasti podnikania, manažmentu zásob, manažmentu ľudí, financovania a podobne. Uvidíme, ako sa v najbližších rokoch ešte prejaví táto generácia pracovníkov ovplyvnených práve MBA vzdelávaním.

Cestujete do zahraničia či do hôr a potrebujete si ešte narýchlo vybaviť cestovné poistenie, určené pre krytie nákladov pri takýchto potenciálne rizikových aktivitách? Tak v tom prípade vedzte, že pre poistku nemusíte ísť osobne na pobočku banky. Stačí vám totiž vedieť to, na aké internetové stránky si kliknúť a tam už sa vedieť len pohodlne zorientovať v prehľadnom procese on-line uzatvárania poistenia. Cestovné poistenie môže byť veľmi zaujímavé aj pre študentov – tí totiž môžu cestovné poistenie získať lacnejšie po predložení ISIC karty či iných študentských preukazov. Poisťovne sa snažia aj takto motivovať mladých ľudí, aby necestovali so zbytočným rizikom a bez poistného krytia. Všetky spomínané služby ponúka aj poisťovňa Union, snažiaca sa na trhu presadiť so svojou kvalitnou ponukou a prezentujúca svoje služby aj na internetovej stránke. Veríme, že aj vy využijete presne také cestovné poistenie, ktoré budete môcť jednoducho uzavrieť a ktoré sa vám zároveň bude hodiť!

 

nove6

Mladých ľudí vždy sprevádzala túžba po cestovaní, poznávaní iných krajín či kultúr a hlavne po celkovej mobilite ako takej. Aj dnes vídame mnoho mladých ľudí, ktorí veľmi radi navštevujú z pracovných, študijných, či iných dôvodov iné krajiny a trávia tam tak čas. Veľmi častým dôvodom cesty do zahraničia je aj túžba po oddychu, ktorý je symbolom dovoleniek strávených v prímorských destináciách. Pokiaľ chcete ako študenti vycestovať do zahraničia, tak sa aj vám určite zíde uzavreté cestovní pojištění. Máme však pre vás výbornú správu! Ako študenti vysokých škôl totiž môžete toto poistenie získať lacnejšie a to po predložení platnej študentskej karty. V tomto prípade sa poisťovňa Union poskytujúca takúto možnosť snaží pozitívne motivovať mladých ľudí k tomu, aby necestovali do zahraničia bez potrebného poistného krytia a aby si zabezpečili ochranu v prípade neočakávaných a neželaných udalostí. Vďaka týmto študentským zľavám stúpol počet mladých ľudí, uzatvárajúcich cestovné poistenie.

 

nove1

Slovenské vysoké školy každoročne vyprodukujú v rámci svojho vzdelávacieho systému tisícky vysokoškolákov, majúcich podobný osobnostný profil, pričom je jasné, že trh nedokáže splniť všetky ich túžby a požiadavky. Ako sa teda títo ľudia môžu efektívne zaradiť do spoločnosti a získať si požadovanú prácu? Možno to znie na prvý pohľad zvláštne, ale je to možné jedine cez ďalšie vzdelanie. Nie však samozrejme prostredníctvom ďalšej vysokej  školy, ale netradičnou a praktickou formou. Presne takýmto typom vzdelávanie je MBA štúdium, ponúkané viacerými slovenskými súkromnými inštitúciami. Toto štúdium je vhodné pre ľudí, ktorí už ukončili vysokoškolské štúdium a chceli by sa ešte ďalej vzdelávať, pričom práve praktické semináre MBA štúdia sú zamerané na situácie z praxe sú v tomto prípade ideálnym spôsobom. Následne uchádzač samozrejme získa MBA titul, ktorý ma taktiež svoju nespornú váhu a hodnotu na trhu práce a okamžite získa v očiach zamestnávateľov iné postavenie.

nove2

 

Ste študentmi vysokých škôl a chystáte sa teraz či v lete na nejaký zahraničný turistický či čisto dovolenkový pobyt? V tom prípade určite nezabudnite na potrebu cestovného poistenia, ktorého uzavriete vám nezaberie príliš veľa času ani vynaložených finančných prostriedkov, ale na druhej strane vám poskytne veľmi dobrú ochranu v prípade neočakávaných udalostí. Takýmito udalosťami, ktoré vám samozrejme ani v najmenšom neprajeme, môže byť strata batožiny počas cesty, ochorenie či zranenie v mieste pobytu, krádež vecí a podobne. V prípade, že toto poistenie uzavriete, je všetko v poriadku a máte zaručené pokrytie pred prípadnými nepríjemnými škodami. Dnes navyše môžete toto študentské poistenie získať za zvýhodnených podmienok ku študentským kartám ako ISIC, Euro26 a podobne. Pokiaľ teda ste študentmi, tak získate cestovné poistenie výhodnejšie a budete tak môcť využívať poistné krytie v plnom rozsahu a nebudete sa tak zároveň musieť báť, že by ste museli sami uhrádzať neočakávané náklady.nove3

Potrebuješ financie na štúdium, alebo na financovanie prvého vlastného podnikateľského projektu nasledujúcom bezprostredne po ukončení štúdia? V tom prípade nebudeš mať tieto peniaze len tak uložené v peňaženke či na bankovom účte, ale budeš musieť uvažovať nad tým, kde si ich požičať. Čo tak miesto všelijakých nebankových pôžičiek či iných zdrojov využiť klasickú banku, ktorá ti ponúkne presne to, čo si od ideálnej pôžičky predstavuješ? V tomto prípade sa ešte musíme poopraviť, nemyslíme klasickú, ale internetovú banku, ktorá má svoje pobočky len na internete. Je to banka Zuno, ktorá ponúka výhodné pôžičky, pričom výber sumy a s tou súvisiacej úrokovej miery je v tomto prípade len a len na vás. Banka vám ponúka široké možnosti variability a výberu nielen pri výbere peňažnej sumy, ale aj toho, na koľko si pôžičku vyberiete a akým úrokom ju budete splácať. Práve táto výhodná pôžička vás môže posunúť k lepším zajtrajškom a zároveň si ju  budete môcť vybaviť rýchlo a ľahko cez internet!

nove 4

Premýšľali ste niekedy o tom, že pri vycestovaní do zahraničnej destinácie využijete cestovné poistenie, avšak ešte sa na niečo také neodhodlali? V tom prípade podľa nášho skromného názoru robíte chybu, nakoľko sami seba zbytočne vystavujete zbytočnému riziku. Cestovné poistenie totiž slúži práve pre účely cestovania, keď pokrýva prípadné spôsobené škody nielen pri cestovaní na tuzemský či zahraničný pobyt, ale kryje aj škody spôsobené priamo v miesto daného pobytu. Okrem toho však ponúka ďalšie zaujímavé výhody – možnosť telefonickej asistenčnej služby, zoznam odporúčaných lekárov v zahraničí či informácie o tom, či je práve vaša cestovná kancelária poistená voči úpadku. Ako môžete sami vidieť, tak pri uzavretí cestovného poistenia nezískate len poistnú ochranu, ale aj viacero cenných doplnkových služieb. Práve vďaka tomu v poslednej dobe výrazne vzrástla popularita cestovného poistenia medzi mnohými ľuďmi, ktorí cestujú na služobné či dovolenkové pobyty.

Poznáte ten príjemný pocit – začnete pracovať a po príchode výplaty na bežný účet sa tešíte z toho, koľko ste zrazu zarobili a koľkými peniazmi môžete disponovať? V tom prípade je veľmi dobré, že ste získali také finančné prostriedky, na druhej strane si však treba dobre rozmyslieť, čo s peniazmi spravíte potom. Nechať ich všetky na osobnom účte nebude najlepšie, preto vám odporúčame využiť sporiace účty. Moderná internetová banka Zuno ponúka sporiace účty s vysokým úrokom a výbornou možnosťou zhodnotenia finančných prostriedkov pri úroku 0,8 %. Tento úrok platí pre sporenie v eurách, okrem toho ešte môžete pri úrokoch od 0,3 % po spomínaných 0,8 % sporiť aj v ďalších troch známych menách. Sporenia si môžete rozdeliť až na desať účtov, kde môžete práve využiť sporenie v rôznych menách, pričom tieto účty môžete aj dôvtipne pomenovať. Pri využití služby Autopilot sa vám budú peniaze účelne presúvať medzi sporiacim a osobným účtom podľa toho, kde to bude podľa momentálneho vývoja situácie najvýhodnejšie.vault

Študenti ako mimoriadne flexibilná a mobilná skupina obyvateľstva veľmi radi cestujú do rôznych zahraničných krajín na študentské pobyty, poznávacie zájazdy či letné dovolenky. Je určite chvályhodné, že mladí Slováci takto objavujú svet a určite si zaslúžia podporu za to, že pomáhajú nielen sebe, ale prezentáciou aj celému Slovensku. S pobytmi v zahraničí však nesúvisí len radosť, nadšenie či vychutnávanie pekných chvíľ. Okrem toho sa totiž môžu nielen mladí ľudia pri ceste do zahraničia stretnúť s problémami pri cestovaní v podobe straty batožiny či zrušenia letu, či takisto s problémami v samotnom mieste pobytu a v rámci konkrétneho priebehu zájazdu. Preto je tu cestovné poistenie, zabezpečujúce krytie nákladov či strát spôsobených práve počas cestovania a pobyte na dovolenke či inom podobnom pobyte. Študenti získavajú toto poistenie za výhodnejších finančných podmienok, samozrejme však len vtedy, pokiaľ predložia potrebné preukazy potvrdzujúce ich status študenta.1001_350