V živote občas prichádzajú situácie, kedy potrebujeme peniaze, ktoré ešte reálne na účte nemáme, ale vieme, že po najbližšej výplate tam prídu. Konkrétnu službu, či tovar, však potrebujeme zakúpiť práve teraz a preto vyvstáva otázka – ako riešiť tento problém? Kreatívne zmýšľanie nás môže priviesť k tomu, že pre kúpu tohto produktu využijeme bankový úver, resp. pôžičku. Banka Zuno napríklad poskytuje rôznorodé pôžičky na rôzne sumy peňazí pri rozličnom úroku či podmienkach splácania. Záleží len na vás, akú mieru rizika budete ochotní podstúpiť pre to, aby ste získali svoj vysnívaný úver. Spomínaná banka sa však riadi heslom, že neposkytuje nevýhodné ,,retro pôžičky,“ ale snaží sa na trh priniesť modernejšie a výhodnejšie pôžičky pre širokú skupinu potenciálnych zákazníkov. Pokiaľ chcete získať finančné prostriedky, tak práve takýto úver bude podľa nás tou najlepšou cestou k ich získaniu – pričom ani nebudete musieť podstúpiť taký risk, nakoľko úroky na väčšine úverov nie sú tak vysoké.