Študentský účet

O bankových účtoch pre študentov

Balík TatraAcademy je jeden z najlepšie hodnotených služieb pre študentov. Dôkazom toho je aj prieskum obľúbenosti uverejnený na webovej stránke http://openiazoch.zoznam.sk/, kde sa spomedzi 10 študentských účtov umiestnil na 2. mieste s 81,93 % spokojnosťou u svojich užívateľoch. Prečo je tomu tak sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Podmienky založenia účtu:

 • vek od 15 do 26 rokov,
 • študent strednej alebo vysokej školy,
 • potvrdenie o návšteve školy, index.

Výhody:

 • prehľadný internet banking s modernými funkciami, ktorý študentom umožňuje využívať svoje peniaze,
 • B-mail služba ponúka non-stop prehľad o pohyboch na účte,
 • o pohyboch na účte sú majitelia balíka služieb informovaný aj sms správou, ktorú je možné aktivovať zdarma,
 • neobmedzený počet automatizovaných transakcií.

Poplatky:

 • mesačné vedenie účtu 0.35€,
 • poplatok za zriadenie účtu- zadarmo,
 • minimálny vklad 0,00€,
 • zrušenie účtu- zadarmo,
 • bezplatná platobná karta: Visa Electron,
 • zadarmo- platby a výber (výber hotovosti z bankomatu, platba kartou v obchode v SR), príkaz na úhradu v rámci banky, do inej banky, prichádzajúce položky v rámci banky ako aj z inej banky, platobný príkaz (zavedenie, zmena, zrušenie. vykonanie).

V porovnaní so študentskými účtami a balíkmi služieb pre mladých od iných bánk má Start konto jednu výhodu a to bezplatné poskytovanie platobných kariet Mastercard a Visa Classic (poplatok za ďalšie vydanie 1,66 Eur). Ostatné banky totiž bezplatne poskytujú väčšinou len Visa Electron, s ktorou je mnoho krát ťažké resp. nemožné vykonávať zahraničné platby napríklad za hotel či objednané letenky.

Na druhej strane je však nevýhoda v tom, že bezplatný výber z bankomatu sa vzťahuje len na dva výbery mesačne zatiaľ čo ostatné sú už spoplatnené. Rovnako tak je spoplatnená aj SMS notifikácia.

Start konto je balík služieb určený mladým (tzn. aj neštudentom) a jedinou podmienkou jeho založenia je vek od 15 do 26 rokov.

Poplatky:

 • zavedenie účtu zadarmo
 • minimálny vklad 6,64 Eur
 • povinný minimálny zostatok 5 Eur
 • mesačné vedenie účtu 0,30 Eur
 • zrušenie účtu 3,32 Eur
 • trvalý príkaz zadarmo
 • príkaz na úhradu v rámci banky, z inej banky, prichádzajúce položky v rámci banky – 0,10 Eur
 • prichádzajúce položky z inej banky 0.20 Eur