Študentský účet od Slovenskej sporiteľne je jeden z najvyužívanejších a najobľúbenejších balíkov služieb pre študentov a mladých. Dôkazom toho je sú aj výsledky ankety na stránke http://openiazoch.zoznam.sk/. Tu si prvenstvo získal hneď v piatich bodoch zo siedmich a to napríklad v kategóriách ako naobľúbenejší, najnavštevovanejší a najpoužívanejší študenstký účet či účet pre mladých.

K účtu dostanete kartu VISA Electron, Cirrus Maestro s platnosťou 3 roky zadarmo.

Na založenie účtu potrebujete:

  • vek od 15 do 26 rokov,
  • študent vysokej alebo strednej školy,
  • občianský preukaz.

Poplatky:

  • zriadenie účtu zdarma,
  • minimálny vklad 0,00 EUR,
  • zrušenie úštu 3,32 EUR,
  • výber z bankomatu SLSP zadarmo,
  • platba kartou v obchodoch zdarma,
  • príkaz na úhradu v rámci banky, do inej banky, prichádzajúce položky v rámci banky z inej banky- zadarmo,
  • trvalý príkaz (zriadenie, zmena, zrušenie, vykonanie)- zdarma.