Študentský účet

O bankových účtoch pre študentov

Študentský účet od Slovenskej sporiteľne je jeden z najvyužívanejších a najobľúbenejších balíkov služieb pre študentov a mladých. Dôkazom toho je sú aj výsledky ankety na stránke http://openiazoch.zoznam.sk/. Tu si prvenstvo získal hneď v piatich bodoch zo siedmich a to napríklad v kategóriách ako naobľúbenejší, najnavštevovanejší a najpoužívanejší študenstký účet či účet pre mladých.

K účtu dostanete kartu VISA Electron, Cirrus Maestro s platnosťou 3 roky zadarmo.

Na založenie účtu potrebujete:

 • vek od 15 do 26 rokov,
 • študent vysokej alebo strednej školy,
 • občianský preukaz.

Poplatky:

 • zriadenie účtu zdarma,
 • minimálny vklad 0,00 EUR,
 • zrušenie úštu 3,32 EUR,
 • výber z bankomatu SLSP zadarmo,
 • platba kartou v obchodoch zdarma,
 • príkaz na úhradu v rámci banky, do inej banky, prichádzajúce položky v rámci banky z inej banky- zadarmo,
 • trvalý príkaz (zriadenie, zmena, zrušenie, vykonanie)- zdarma.

V prípade Fun účtu ide o vyslovene študenstký účet, kedy v prípade predloženia dokladu o štúdiu neplatíte takmer žiadne poplaty, ako si ukážeme nižšie v prehľade poplatkov. Avšak pokiaľ študentom nie ste platíte 0,86 EUR mesačne za vedenie účtu. K účtu dostanete kartu Visa Electron zdarma s platnosťou 3 roky.

Samozrejme aj tento balík služieb sa od iných niečím líši a to možnosťou ísť do mínusu až 600 EUR s povoleným prečerpaním. To znamnená, že máte peniaze po ruke vtedy keď ich potrebujete. Treba si však využitie takéhoto prečerpania zvážiť a brať do úvahy či ho budete schopný neskôr splácať a to aj s úrokmi (i keď študenti sú od časti úrokov oslobodení).

Podmienky založenia účtu:

 • 15-28 rokov,
 • index, identifikačná karta, ISIC alebo potvrdenie o štúdiu.

Poplatky:

 • zavedenie účtu zadarmo,
 • minimálny vklad 0,22 Eur,
 • mesačné vedenie účtu zadarmo pre študentov, 0,86 Eur ak nepredložíte potvrdenie o návšteve školy,
 • zrušenie účtu, pre účty otvorené menej ako 12 mesiacov je to 6,64 Eur,
 • výber hotobvosti z bankomatu ČSOB zdarma,
 • platba kartou v obchode zdarma,
 • príkaz na úhradu v rámci banky a do inej banky, prichádzajúce položky v rámci banky a z inej banky- zadarmo,
 • zriadenie a vykonanie trvalého príkazu zdarma,
 • ,zmena trvalého príkazu 0,03 Eur,
 • zrušenie trvalého príkazu 0,06 Eur.