Ste študentmi vysokých škôl a chystáte sa teraz či v lete na nejaký zahraničný turistický či čisto dovolenkový pobyt? V tom prípade určite nezabudnite na potrebu cestovného poistenia, ktorého uzavriete vám nezaberie príliš veľa času ani vynaložených finančných prostriedkov, ale na druhej strane vám poskytne veľmi dobrú ochranu v prípade neočakávaných udalostí. Takýmito udalosťami, ktoré vám samozrejme ani v najmenšom neprajeme, môže byť strata batožiny počas cesty, ochorenie či zranenie v mieste pobytu, krádež vecí a podobne. V prípade, že toto poistenie uzavriete, je všetko v poriadku a máte zaručené pokrytie pred prípadnými nepríjemnými škodami. Dnes navyše môžete toto študentské poistenie získať za zvýhodnených podmienok ku študentským kartám ako ISIC, Euro26 a podobne. Pokiaľ teda ste študentmi, tak získate cestovné poistenie výhodnejšie a budete tak môcť využívať poistné krytie v plnom rozsahu a nebudete sa tak zároveň musieť báť, že by ste museli sami uhrádzať neočakávané náklady.nove3