Zaobstarať si vlastné bývanie v mladom veku nie je vôbec jednoduché, ale jednou z možností sú aj úvery pre mladých. Tieto úvery sa často označujú aj ako hypotéky pre mladých so štátnym príspevkom a môžu ich využívať ľudia, ktorí splnia určité podmienky. Medzi podmienky patrí vek a príjem – uchádzať nesmie prekročiť vek 35 rokov a zároveň nesmie jeho príjem prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci štvrťrok.

nove2

Úvery pre mladých – čo by ste mali vedieť?

Úvery pre mladých sa poskytujú od roku 2007 a štát pri nich za svojho klienta odvádza dve percentá a banka následne zníži úrokovú sadzbu o ďalšie jedno percento. Tento štátny príspevok však možno poberať len prvých päť rokov splácania úveru. O štátny príspevok je potrebné požiadať pri spisovaní žiadosti o hypotekárny úver.

Ak sú žiadatelia dvaja?

Ak o hypotekárny úver pre mladých žiada pár, tak musia zákonom stanovené podmienky spĺňať obaja. Tu neplatí, že musí ísť len o manželov, o hypotekárny úver môže požiadať ktokoľvek splnení podmienok. Existujú však aj mladomanželské pôžičky, ktoré dnes už poskytujú takmer všetky banky, príspevok od štátu je znížený o tri percentá a banka ho znižuje o ďalšie 1,5%.

Čo všetko od vás bude banka požadovať?

Pri žiadaní úveru pre mladých musíte banke predložiť predovšetkým hodnoverný doklad o vašom príjme. Banke prinesiete doklad od banky, ktorý bude potvrdený zamestnávateľom. Zároveň však možno budete musieť predložiť aj ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov. Musíte ho predložiť najmä vtedy, ak ste pracovali u viacerých zamestnávateľov.

Ako dlho ho potrvá?

Úvery pre mladých možno získať v skutočne krátkom čase a závisí to predovšetkým od spolupráce klienta s bankou. Zmluvu o hypotekárnom úvere môžete podpísať do týždňa od podania žiadosti o úver, v prípade komplikácii sa však táto doba predlžuje.