V tomto príspevku si povieme niečo o balíkoch služieb pre študentov mladých od OTP banky a navzájom si ich porovnáme.

OTP banka má tri rôzne účty a už podľa ich názvov je ľahké uhádnuť, ktorej skupine mladých sú určené.K účtu dostanete kartu Ready (Cirrus/Maestro) s výberom dizajnu – bezplatne, ďalšie typy kariet s poplatkom. Táto platí rok v prípade Konto Raedy 15 a 18 a dva  roky v prípade konta 28.

Konto Ready <15:

 • deti a mladistvý od 8 do 15 rokov,
 • potrebujete občiansky preukaz zákonného zástupcu + rodný list,
 • prémia 100 Sk (3,32 EUR) v prípade predloženia aktuálneho polročného, resp. koncoročného vysvedčenia s priemerom známok od 1 do 1,5 (prémia len za jedno vysvedčenie v rámci jedného školského roka) úrazové poistenie k platobnej karte zdarma.

Konto Ready <18:

 • 15-18 rokov,
 • OP+súhlas so spracovaním os.údajov pri zriadení dieťaťom,
 • prémia 200 Sk (6,64 EUR) v prípade predloženia aktuálneho polročného, resp. koncoročného vysvedčenia s priemerom známok od 1 do 1,8 vrátane (prémia len za jedno vysvedčenie v rámci jedného školského roka) Zaradenie do štvrťročného žrebovania o jazykový kurz v zahraničí.

Konto Ready <26:

 • 18-26 rokov,
 • doklad totžnosti- nie je potrebné potvrdenie o štúdiu,
 • prémia 200 Sk (6,64 EUR) v prípade predloženia aktuálneho polročného, resp. koncoročného vysvedčenia s priemerom známok od 1 do 1,8 vrátane (prémia len za jedno vysvedčenie v rámci jedného školského roka) Zaradenie do štvrťročného žrebovania o jazykový kurz v zahraničí.

Poplatky sú v prípade všetkých troch účtov rovnaké:

 • zavedenie účtu zadarmo,
 • mesačné vedenie účtu zadarmo,
 • minimálny vklad 0,00 EUR,
 • zrušenie účtu 3,32 EUR,
 • výber hotovosti z bankomatu 0,10 EUR,
 • výber hotovosti na prepátžke 0,30 EUR,
 • platba kartou v SR zdarma,
 • príkaz na úhradu v rámci banky a do inej banky 0,13 EUR,
 • prichádzajúce položky v rámci banky a z inej banky zadarmo,
 • zriadenie trvalého príkazu zdarma,
 • zmena a zrušenie trvalého príkazu 0,10 EUR,
 • vykonanie trvalého príkazu 0,13 EUR.